Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 12 juni

De zee gaf de doden die in haar waren.
Openbaring 20 vers 13

De Hr.Ms. O13 is de enige Nederlandse onderzeeboot uit de oorlog die nog steeds vermist wordt. Hij vertrok voor zijn eerste tocht uit het Schotse Dundee. Dat was op 12 juni 1940. Sindsdien is er nooit meer iets van de boot gehoord. Zoektochten leverden niets op. Nu heeft de Koninklijke Marine voor vijf jaar de Geosea gehuurd, een offshoresupportschip. Eén van de taken is opnieuw te proberen het wrak van de O13 te vinden. Op de bodem van de zeeën liggen ontelbaren begraven. Als het Gods tijd is, worden ook zij allen opgewekt. Niet één blijft achter.

God wil immers dat alle mensen voor Hem verschijnen. Na hun opstanding komen zij voor Zijn troon te staan. Het zullen twee grote groepen zijn. Er zullen zondaars staan en er zullen rechtvaardigen staan. – De zondaars zijn alle mensen die God ongehoorzaam zijn geweest, kwaad hebben gedaan en daarom voor eeuwig veroordeeld zullen moeten worden. De rechtvaardigen zijn net zo ongehoorzaam en slecht geweest, maar zij hebben hun zonden beleden en in Christus geloofd. Daarom zijn we gerechtvaardigd en voor eeuwig gelukkig.

Het dagboek bestellen?