Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 13 juni

Mijn schapen horen Mijn stem en Ik ken ze en zij volgen Mij. En Ik geef hun eeuwig leven; en zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid en niemand zal ze uit Mijn hand rukken.
Johannes 10 vers 27 en 28

De goede Herder gaf Zijn leven voor de schapen. Ook nu nog zorgt Hij voor de Zijnen.

Zijn hart is nog steeds in beweging over schapen die geen herder hebben. Hij is ontroerd door het zien van de nood van vele mensen.

Zijn stem kunnen we iedere keer weer horen als we het Woord van God lezen of horen voorlezen.

De ogen van de Herder ontgaat niets. Hij kijkt in de harten van de mensen. Hij ziet ook verborgen verdriet. Het is Zijn verlangen in plaats daarvan rust en blijdschap te geven.

Zijn hand is de veiligste plaats die een kind van God op aarde heeft. Geen macht van de wereld of de satan kan ook maar één van de schapen van de Heere Jezus uit Zijn hand trekken.

Het oor van de goede Herder hoort ons altijd als we bidden. Ook als het maar stamelende woorden zijn, als we niet weten wat we moeten bidden. Hij begrijpt wat in ons leeft, en helpt!

Het dagboek bestellen?