Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 30 juli

Ongeveer op het negende uur riep Jezus met een luide stem: Eli, Eli, lama sabachtani? Dat betekent: Mijn God, Mijn God, waarom hebt U Mij verlaten?
MattheĆ¼s 27 vers 46

Drie uren hing de Heere Jezus al aan het kruis. Wat Hij tot op dat ogenblik had gezegd, betrof de mensen rondom Hem: de soldaten van wie Hij zei dat ze niet wisten wat ze deden, de gekruisigde rover die Hij een plaats in het paradijs beloofde, en Zijn moeder Maria die Hij aan de zorgen van Johannes toevertrouwde. Met de woorden in de dagtekst richtte Hij Zich echter tot God, de rechtvaardige Rechter.

Tijdens Zijn leven op aarde had Hij een ongestoorde gemeenschap met Hem genoten. Alles wat de Heere Jezus zei en deed, was tot Gods verheerlijking. Maar dit heilige en volkomen leven kon het probleem van de zonde niet oplossen. Wilde de zonde worden afgeschaft, dan moest Hij sterven.

Van Zijn lichamelijke pijn kunnen we nog iets begrijpen, maar we hebben niet het minste begrip van de innerlijke kwellingen van de Heere Jezus toen Hij vanwege onze zonden door de heilige God werd verlaten. Dat was verreweg het vreselijkste wat Hij ooit had meegemaakt. We prijzen Hem ervoor!

Het dagboek bestellen?