Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 31 juli

In Hem [= Christus] hebben wij de verlossing, door Zijn bloed, namelijk de vergeving van de zonden.
Kolosse 1 vers 14

Een jong meisje was met anderen in Zoetermeer aan het bowlen. Vroeger heette dat simpel kegelen. Daarbij kwam haar vinger vast te zitten in zo’n zware bal. Met geen mogelijkheid kreeg ze hem los. Zowel de brandweer als de ziekenwagen reden voor. Het lukte de brandweerlui uiteindelijk om haar te bevrijden. Het personeel van de ambulance hoefde gelukkig niet in actie te komen: ze was niet gewond.

Iedereen kent waarschijnlijk wel momenten met dat gevoel van bevrijding. Als een deur waarvan het slot hapert, uiteindelijk toch openschiet. Of als je ergens vastzit, maar toch losraakt. Of als je grote nood hebt en eindelijk naar de wc kunt.

Kent u ook de bevrijding van uw zonden door het geloof in de Heere Jezus? Dát is de ware verlossing! Inderdaad, zoals de tekst het zegt: door Zijn bloed. Hij moest ervoor sterven. Want zonde kan voor God alleen worden weggedaan door de dood. Let wel: het gaat niet om het gevoel van de verlossing, maar om de verlossing zelf, voor ieder die gelooft. Dat gevoel kun je soms kwijtraken, maar de verlossing zelf níet.

Het dagboek bestellen?