Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 1 augustus

De mens weet ook zijn tijd niet, evenmin als de vissen die in een boosaardig net worden gevangen, en als de vogels die gevangen worden met de strik. Net als zij worden de mensenkinderen op een kwaad ogenblik verstrikt, wanneer dat hun plotseling overvalt.
Prediker 9 vers 12

‘Hij heeft er tijd genoeg voor gehad’ – dat waren de ernstige woorden die werden gesproken op de begrafenis van een man die heel plotseling was gestorven.

Hij was wel oud geworden en had dan ook veel gelegenheid gehad om de belangrijkste vraag in zijn leven te regelen. Hij had tijd gekregen om te eten en te drinken, om te werken en van het leven te genieten. Dat had hij allemaal gedaan. Hij had ook tijd voldoende gekregen om aan de eeuwigheid te denken, om zich te bekeren en daardoor een kind van God te worden.

Hebt u daarover nagedacht en ernaar gehandeld? Misschien zegt u: ‘Daarvoor heb ik nog alle tijd’. Weet u dat zeker? Elk uur dat voorbijgaat, maakt de zaak ernstiger. Elke dag uitstel maakt uw schuld groter en stompt uw geweten meer af. Daarom moet ieder vandaag tot de Heiland gaan, nu het nog kan, want niemand weet wanneer hij sterft!

Het dagboek bestellen?