Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 29 januari

Toen Jezus dan de zure wijn genomen had, zei Hij: Het is volbracht! En Hij boog het hoofd en gaf de geest.
Johannes 19 vers 30

Alles wat de Heere Jezus deed, was in volledige overeenstemming met God de Vader. Nooit deed Hij iets onafhankelijk van Hem, nooit sprak of handelde Hij te vroeg of te laat. Dat was niet alleen zo tijdens Zijn leven, maar ook in Zijn sterven.

Toen de Heiland in de nacht vóór Zijn kruisiging in Gethsémané in gebed was, in die vreselijke worsteling, smeekte Hij de Vader of de drinkbeker van het lijden aan Hem voorbij kon gaan. Dat wil zeggen: of het mogelijk was dat het lijden Hem niet zou treffen. Hoe kostbaar zijn Zijn laatste woorden dat niet Zijn wil, maar die van Zijn Vader moest gebeuren! Hij stond op van het gebed en leverde Zich aan de mensen over die waren gekomen om Hem gevangen te nemen.

Toen Hij werd verhoord, bespot, bespuwd, gegeseld, ja, ten slotte gekruisigd, werd Zijn innerlijke grootheid en heerlijkheid in Zijn reacties openbaar: Hij zweeg in zachtmoedigheid. Wat een heerlijkheid!

En toen alles was gedaan wat gedaan moest worden, riep Hij als de grote Overwinnaar: “Het is volbracht!”

Het dagboek bestellen?