Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 28 mei

De voorbijgangers lasterden Hem, schudden hun hoofd, en zeiden: U Die de tempel afbreekt en in drie dagen opbouwt, verlos Uzelf. Als U de Zoon van God bent, kom dan van het kruis af!
Mattheüs 27 vers 39 en 40

Hangend aan het kruis, was de Heiland overgeleverd aan de spot van voorbijgangers en toeschouwers. Ze lachten Hem uit, omdat Hij de tempel, als die afgebroken was, in drie dagen weer zou opbouwen. En nu kon Hij nog niet eens Zichzelf helpen!

In werkelijkheid waren zíj de verwoesters van de tempel van Zijn lichaam. Dat lichaam ‘bouwde Hij weer op’ toen Hij na drie dagen uit de dood opstond en het graf verliet.

Hij wílde Zichzelf helemaal niet verlossen. Hij ging in de dood om anderen te redden. Wat moet het Hem een pijn hebben gedaan dat niemand dat begreep!

Hij liet Zich niet uitdagen. Hij liet Zich niet verleiden tot een reactie die wij puur menselijk noemen. Het was voor Hem niets om van het kruis af te komen en al Zijn bespotters met één woord te doden. Maar Hij deed het niet. Hij dacht niet aan Zijn eigen eer, maar leed vrijwillig schande om God te eren en ons mensen verlossing aan te kunnen bieden!

Het dagboek bestellen?