Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 29 mei

Adams dagen waren, nadat hij Seth verwekt had, achthonderd jaar; en hij verwekte zonen en dochters.
Genesis 5 vers 4

Er zijn nogal wat mensen die zich erg inspannen om te bewijzen dat de Bijbel niet kan kloppen. Toen Kaïn z’n broer had gedood en naar het oosten wegtrok, hoe kwam hij dan aan een vrouw? Dan moeten er toch al meer mensen op aarde zijn geweest? Dan heeft God niet Adam en Eva als eerste mensen geschapen.

Het is bijna niet te geloven hoe dom mensen kunnen zijn. Adam kreeg ook dochters. Kaïn is gewoon met zijn zus getrouwd. God had de mens zeer goed geschapen. In het DNA zaten nog geen foutjes. De meesten moeten er niet aan denken om met hun eigen broer of zus te trouwen, maar toen kon het gewoon. En Kaïn heeft het gedaan. Seth ook.

Het is nodig om de Heilige Schrift onvoorwaardelijk te geloven. Het staat als een paal boven water: God is de Auteur en het is onmogelijk dat Hij fouten maakt. We kunnen nooit twijfelen aan de onfeilbaarheid van het Woord van God. Het is ook nodig om zorgvuldig te lezen. Daardoor worden veel vragen al beantwoord. En als we iets niet begrijpen, wachten we rustig en biddend tot God het ons laat zien.

Het dagboek bestellen?