Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 30 mei

Door het geloof heeft Abel God een beter offer gebracht dan Kaïn.
Hebreeën 11 vers 4

De professor beweerde dat de vele godsdiensten hem alleen maar in verwarring brachten. Een student antwoordde: ‘Meneer, in werkelijkheid zijn het er maar twee’. – ‘Twee? Welke dan?’

‘De éne is de godsdienst van Kaïn. Die verkondigt: Vóórdat God mij kan aannemen, moet ik Hem iets brengen wat ik zelf tot stand heb gebracht. Dit vind je in alle religies, helaas ook in de christelijke wereld. Wie denkt dat God gunstig over hem gaat denken als hij bepaalde dingen doet of laat, leeft volgens de godsdienst van Kaïn.

Abels godsdienst is meer dan een religie. Die betekent leven! Abel offerde God een lam; zo erkende hij dat hij een zondaar was en slechts door de dood van een onschuldig offer door God werd aangenomen. Zijn offer wijst op de Heere Jezus Die in de wereld kwam om zondaren te redden.

Nu mag ieder met de belijdenis tot God komen: Ik ben een zondaar en heb de dood verdiend. Ik heb niets wat ik U kan aanbieden. Maar ik kom in het geloof in het bloed van Christus dat ook voor mij heeft gevloeid!’

Het dagboek bestellen?