Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 31 mei

Hij pakte hem beet, greep hem bij de keel en zei: Betaal mij wat u schuldig bent.
Mattheüs 18 vers 28

In 1977 werd de acceptgiro ingevoerd. Die was lang de meest gebruikte manier om rekeningen te betalen. In 2019 zou hij al afgeschaft worden. Maar dat werd uitgesteld. Vandaag doen bedrijven en organisaties de allerlaatste acceptgiro’s op de bus. Of je er blij mee bent of niet, je moet gebruikmaken van andere mogelijkheden om te betalen. – Betalen moet je. Schulden moeten afgelost worden. Hoe dan ook.

Hoe gaan we dat doen met onze schuld tegenover de Schepper? We hebben tegen Hem gezondigd. Daardoor staan we diep in het rood. Het is een groot probleem: die schuld kan niet met geld of met goede werken worden afbetaald, maar alleen met bloed. Zonder bloedstorting is er geen vergeving. Het loon van de zonde is de dood. Het kost ons dus – om het zo te zeggen – de kop. Als we zelf betalen, hebben we daarvoor de eeuwigheid in de hel nodig. Dat is afschuwelijk!

Dat wil God ons besparen. Daarom liet Hij Zijn eigen Zoon sterven. Christus stortte Zijn bloed. Hij betaalde de schuld voor allen die in Hem geloven. Wie Hem aanneemt, wordt alle schuld kwijtgescholden.

Het dagboek bestellen?