Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 1 juni

Tegen de vrouw zei Hij: Ik zal uw moeite in uw zwangerschap zeer groot maken; met pijn zult u kinderen baren.
Genesis 3 vers 16

Michelle Wilson was in verwachting van een drieling. Na krap 37 weken werden de drie baby’s geboren. Met een tussenpoos van 2 minuten kwamen de drie ter wereld. Ze wogen 3,1 kilogram, 3,3 en 3,9. Samen dus 10,3 kilogram. De bevalling moet werkelijk een verlossing zijn geweest.

Het oordeel van God over de vrouw die zich door de slang tot ongehoorzaamheid liet verleiden, geldt nog steeds. Niet voor niets heet de vroedvrouw een verloskundige.

Toen Maria haar eerste Zoon baarde, werd de Verlosser geboren. De Zoon van God kwam in de wereld om de mensen te verlossen van hun zonden en hen zo te bevrijden van het eeuwige oordeel van God.

Die verlossing hebben we allemaal nodig. God biedt die in Zijn grote genade ook aan alle mensen aan. Niemand kan ooit zeggen: ‘Het is mij voorbijgegaan, ik heb de kans niet gekregen’.

Nee, zo iemand heeft het láten voorbijgaan. Hij kreeg de kans, maar heeft hem niet gegrepen.

Het dagboek bestellen?