Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 2 juni

Dit is een betrouwbaar woord en alle aanneming waard dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om zondaars zalig te maken, van wie ik de voornaamste ben.
1 Timotheüs 1 vers 15

De Bijbel is één van de langst bekende en oudste boeken. Ook het meest verkochte Boek. Hij heeft een enorme invloed gehad op de cultuur en moraal. Zowel in de literatuur als in de schilder- en beeldhouwkunst nemen Bijbelse onderwerpen een grote plaats in. De belangrijkste reden om dit Boek te lezen, is dat God zo tot de mens spreekt. Als onze Schepper spreekt, luisteren we dan niet aandachtig?

God stelt Zich aan ons voor als onze Maker; ons leven behoort Hem toe. Hij heeft een bedoeling met ons: Zijn plan is dat we bij Hem in de hemel komen te wonen. Wie z’n eigen wil doet en niet naar God vraagt, zal dat doel niet bereiken. Daarom is het nodig te ontdekken hoe Hij over ons denkt en wat Hij van ons verwacht. In Zijn ogen zijn we zondaars en Hij verlangt van ons dat we dat eerlijk toegeven en onze zonden belijden. Dan neemt Hij ons aan, op grond van het kruis van Zijn Zoon Jezus Christus.

Dát is Gods reddingsplan voor ons. Zo leren we Hem als onze Vader kennen!

Het dagboek bestellen?