Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 27 augustus

Niemand kent de Zoon dan de Vader.
Mattheüs 11 vers 27

De Heere Jezus is waarachtig God en volkomen Mens in één Persoon. God was in Christus. God openbaart ons in de Bijbel Zijn Zoon. Hij toont ons Wie de eniggeboren Zoon in de schoot van de Vader is. Steeds opnieuw als we Gods Woord openen om het te lezen, laat God Hem aan ons zien. Maar ondanks dat zullen we nooit het geheim van Zijn Persoon volledig kunnen doorgronden.

Dit geheim is de allergrootste eerbied waard. Het doet ons denken aan de ark in de tabernakel. Die kist van sittim- of acaciahout die helemaal met goud was overtrokken en met een gouden deksel was afgesloten, is een beeld van de Heere Jezus. Niemand mocht hem aanraken of erin kijken. Zo blijft de Heere Jezus in Zijn Persoon ondoorgrondelijk, hoe dicht we ook bij Hem zijn gebracht!

Het is goed op onze hoede te zijn dat we niet ergens binnendringen waartoe God ons niet de vrijheid geeft. Wel mogen we groeien in de kennis van onze Heere en Heiland, omdat de Schrift ons daartoe oproept. Laten we daarom meer de Bijbel lezen om meer van Zijn heerlijkheid te leren kennen!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage