Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 26 augustus

Op de tiende dag van deze maand moet ieder voor zich een lam per familie nemen, een lam per gezin (…) U moet het in bewaring houden tot de veertiende dag van deze maand, en heel de verzamelde gemeenschap van Israël zal het slachten tegen het vallen van de avond.
Exodus 12 vers 3 en 6

De familie Van Oeveren uit het Zeeuwse Ouwerkerk houdt schapen. Als in het voorjaar de lammetjes geboren worden, is het raak: enkele daarvan worden in de woonkamer van de boerderij verzorgd en krijgen de fles. Een schaap kan eigenlijk maar twee lammetjes te drinken geven. Bij drie- of vierlingen worden de andere dan te zwak. Zulke lammetjes worden zo’n anderhalve maand in huis opgenomen. Daarna verhuizen ze naar de stal.

Het lam dat de Israëlieten in huis moesten opnemen, werd na enkele dagen geslacht. Het spreekt van de Heere Jezus. Hij kwam tot het volk Israël en leefde ruim 33 jaar onder hen. Ze hebben Hem horen spreken over God en Zijn wonderen gezien.

Daarna werd Hij op het kruis ‘geslacht’ als het ware Lam van God: Hij stierf voor onze zonden. Hij onderging het oordeel erover, opdat wij vergeving konden ontvangen.

Het dagboek bestellen?