Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 25 augustus

De goddelozen zijn als een opgezweepte zee, want die kan niet tot rust komen, en zijn water woelt modder en slijk op. De goddelozen, zegt mijn God, hebben geen vrede!
Jesaja 57 vers 20 en 21

De Bijbel vergelijkt de goddelozen met een woedende zee. Onafgebroken is die in beweging. Het is de rusteloze en oproerige geschiedenis van de mensheid. Omwentelingen en revoluties houden de volkerenzee voortdurend in hun greep. Ondanks de vele vredesbewegingen zijn er op aarde misschien wel meer vuurhaarden dan ooit.

Waarom slagen we er niet in om vrede op aarde te bewerken? Omdat de mens geen vrede met God bezit! Onrust en onvrede zijn de gevolgen van de door de zonde verstoorde verhouding tussen de mens en zijn Schepper.

Persoonlijke vrede vindt een mens pas als hij zijn toevlucht neemt tot Christus, als hij de ware Vredevorst in zijn leven aanneemt. Als Christus op aarde komt, dán pas zal er vrede zijn. Dan zal de hele wereldbevolking Hem moeten erkennen en voor Hem moeten buigen. Nu al mogen we dat vrijwillig doen. Daardoor genieten we vrede in ons hart!

Het dagboek bestellen?