Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 24 augustus

Nadat Hij dit gezegd had, werd Hij opgenomen terwijl zij het zagen, en een wolk onttrok Hem aan hun ogen (…) Deze Jezus, Die van u opgenomen is naar de hemel, zal op dezelfde wijze terugkomen als u Hem naar de hemel hebt zien gaan.
Handelingen 1 vers 9 en 11

Voor kenners van vliegtuigen is de Antonov AN-225 ‘Mriya’ een begrip. Er zijn er maar twee van. Ze wegen per stuk 640.000 kilogram. Nooit zijn zwaardere vliegtuigen gebouwd. Dat zo’n gewicht van de grond komt en in de lucht blijft!

De Heere Jezus was met Zijn discipelen op de Olijfberg. Vandaar voer Hij op naar de hemel. Hij is de Schepper. Hij is niet aan de zwaartekracht of welke natuurwet ook onderworpen. Zijn volgelingen staarden Hem na.

Twee engelen voegden zich bij hen. Ze vertelden de discipelen dat hun Meester zou terugkomen. Dat had Hij hun Zelf ook al gezegd. Ze hoefden dan ook niet verdrietig te zijn. Ze mochten uitzien naar Hem!

Dat geldt voor ons precies zo. De dag van Christus’ komst is al zó veel dichterbij gekomen. We mogen elke dag naar Hem uitzien. We verlangen ernaar om Hem te zien en voor altijd bij Hem te zijn!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage