Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 23 augustus

Ik echter, ik zal tot God roepen en de HEERE zal mij verlossen.
Psalm 55 vers 17

Door een hevige storm raakte een vrachtschip niet ver van de Japanse kust zwaar beschadigd. Dat gebeurde in oktober 1813. Middelen om hulp in te roepen, waren er nog niet. Het schip dreef de grote oceaan op. Bij Californië werd het drijvende wrak opgemerkt, in maart 1815. Bijna anderhalf jaar had het geduurd tot kapitein Oguri Jukichi met nog één matroos aan boord werd gered!

Is een mens in nood vanwege zijn zonden? Dan zijn er wél middelen om hulp in te roepen! God heeft daarin voorzien.

Er is maar één mogelijkheid om van onze zonden verlost te worden: door te geloven in de Heere Jezus en Zijn sterven aan het kruis. Want alleen door Zijn bloed worden zonden uitgedelgd.

Daarom moet een mens tot God roepen om hulp. Het bestaat niet dat zo’n S.O.S.-sein onopgemerkt blijft. Als een mens tot God schreeuwt: ‘Red mijn ziel!’, zál zijn gebed verhoord worden. God verheugt Zich daar veel te veel over om niet te reageren. Die mens wordt van zijn zonden verlost en voor eeuwig behouden!

Het dagboek bestellen?