Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 22 augustus

Deze zes haat de HEERE, ja, zeven zijn een gruwel voor Zijn ziel: hoogmoedige ogen (…)
Spreuken 6 vers 16 en 17

In het gedeelte van de dagtekst worden zeven dingen opgesomd die God verafschuwt. Het eerste daarvan is: hoogmoedige ogen.

Waarom haat God de hoogmoed? Omdat die de oorsprong van de zonde en al de ellende van de mensen is.

Het was al eerder de zonde van satan. Hij wilde zich verheffen en zijn troon naast die van God stellen – en hij stortte in de afgrond, vreselijk diep!

Bij Adam en Eva ging het om precies hetzelfde: ze wilden zijn als God. Ze hadden geluisterd naar de influistering van de slang.

Sindsdien is hoogmoed en trots een kenmerk van de mens.

Geestelijke hoogmoed is de ergste vorm van trots. Laten we daarom aan onze Heere Jezus denken Die nooit hoogmoedig, maar juist nederig van hart was. Nooit zocht Hij Zijn eigen eer. Steeds ging het Hem om de verheerlijking van Zijn God en Vader. Hij is ons grote Voorbeeld!

Het dagboek bestellen?