Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 21 augustus

Er zullen hongersnoden zijn en besmettelijke ziekten en aardbevingen in verscheidene plaatsen.
Mattheüs 24 vers 7

In 1992 vond de zwaarste aardbeving in Nederland ooit plaats. Hij had een kracht van 5,8 op de schaal van Richter en werd gevoeld tot in Engeland, Zwitserland en Tsjechië. Breukvlakken op 15 kilometer diepte schoven over elkaar. Het gebied tussen Roermond, het Belgische Maaseik en Heinsberg in Duitsland werd het zwaarst getroffen. Het was ook nog midden in de nacht; veel mensen waren hevig geschrokken.

Hongersnoden, epidemieën, aardbevingen en andere natuurrampen zijn van alle tijden. Toch noemde de Heere Jezus deze dingen als een teken dat het einde van de tijden voor de deur staat. De toename van al deze rampen is dan ook veelzeggend. – Het is voor alle mensen een waarschuwing en een oproep om met God in het reine te komen. Daar zit ook haast achter. Niemand weet immers wanneer het werkelijk het einde is. Dat einde komt als de mensen het juist niet verwachten.

God houdt dat de mensen voor om ze bang te maken. Bang te maken? Ja, opdat ze in beweging komen en zich tot Hem bekeren, tot hun eeuwig heil!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage