Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 26 maart

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen en hij zei: Zie het Lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt!
Johannes 1 vers 29

God wil onze aandacht steeds weer op Zijn geliefde Zoon vestigen. Daarom zei Johannes de doper: “Zie het Lam van God”. Die zondeloze Mens Die toen op aarde leefde, is de Zoon van God Die is gekomen om vrijwillig als het Offer voor de zonde te sterven. Als het Lam van God zou Hij de verheven vervulling worden van alle offers uit het Oude Testament.

De Romeinse stadhouder Pilatus velde ten slotte officieel het doodvonnis over Hem, de Schuldeloze. Met een doornenkroon gekroond en met een purperrode soldatenmantel gekleed, stelde hij Hem aan de Joden voor met de woorden: “Zie, de Mens!” En ook: “Zie, uw Koning!” Hij is de tweede Mens, de Mens uit de hemel. Hij werd echter gekruisigd! Hij is de Koning der koningen Die spoedig over het heelal zal regeren.

Voor allen die Hem als hun persoonlijke Verlosser hebben leren kennen, geldt de heerlijke oproep: “Zie, de Bruidegom!” Hij komt; Hij heeft het beloofd. We mogen Hem verwachten, ja, iedere dag naar Hem uitzien.

Het dagboek bestellen?