Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 27 maart

Maak u gereed om uw God te ontmoeten!
Amos 4 vers 12

Op 27 maart 2021 stortte in Alaska een helikopter neer. De vijf inzittenden kwamen om het leven. Eén van hen was de rijkste man van Tsjechië, Petr Kellner. Zijn vermogen werd geschat op zo’n 15 miljard euro. Voor God telt dat niet. Alle vijf verschenen voor Hem. Ze hadden het alle vijf waarschijnlijk niet verwacht. Wat van het allergrootste belang was: Waren ze gereed om God te ontmoeten?

Wanneer ben je gereed? Wat bepaalt of je wel of niet bereid bent om bij God te verschijnen?

Het beslissende punt is: draag je je zonden nog bij je of ben je gerechtvaardigd door het geloof in de Heere Jezus Christus? Want in dat laatste geval, zijn al je zonden vergeven. Dan ben je rein, gewassen van alle drek van de ongerechtigheid.

Zonden kunnen alleen worden weggewassen door het bloed van Christus. Dat wil zeggen: alleen door Zijn sterven zijn de zonden voor eeuwig weggedaan. En wie in Hem gelooft, wórdt gereinigd. Zo worden we gereed om de heilige God te ontmoeten. Dan neemt Hij ons met liefde en blijdschap op in de hemel!

Het dagboek bestellen?