Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 28 maart

Kom dus tot inkeer en bekeer u, opdat uw zonden uitgewist worden en er tijden van verkwikking zullen komen.
Handelingen 3 vers 19

Bezinning, inkeer, berouw en bekering? Dat klinkt niet populair. Dat we misstappen maken, weten we allemaal wel. Maar we denken er het liefst zo weinig mogelijk aan. Bij voorkeur helemaal niet. Maar daarmee wordt dat probleem natuurlijk niet opgelost. Hoe dan wel? – Dát onze zonden een probleem vormen, staat buiten kijf. God is immers heilig. Hij keurt de zonde niet goed; Hij kan die ook niet door de vingers zien. Daarom zal Hij iedere zondaar eeuwig straffen. Dat is de bittere werkelijkheid van de hel! Vormen onze zonden dus niet een geweldig probleem?

Nogmaals, hoe wordt dat probleem opgelost? God heeft Zijn eigen Zoon laten sterven. Jezus Christus droeg het oordeel over de zonde. Dat deed Hij voor allen die in Hem zouden geloven.

Wat is dan ons aandeel? Wat de apostel Petrus ons in de dagtekst toeroept: ‘Kom tot inkeer en bekeer u!’

Voelen we berouw over onze overtredingen van Gods wil? Doet het ons pijn dat de Heiland daarvoor moest lijden? Belijden we God onze zonden? Dan zijn ze weg!

Het dagboek bestellen?