Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 25 maart

Er is maar één stap tussen mij en de dood!
1 Samuël 20 vers 3

In India werd een bruiloft gevierd. De voltrekking van het huwelijk vond in de buitenlucht plaats. Een heel aantal vrouwen en meisjes zat daarbij op een grote ijzeren plaat. Die bedekte een put, maar hield het gewicht niet. Er vielen 23 van hen in de put, meer dan vijftien meter diep. Dertien overleefden het niet, tien moesten met verwondingen naar het ziekenhuis.

Wat een feest was, liep uit op groot verdriet. Er is echt maar één stap tussen ons en de dood. Je kunt druk aan het feesten zijn, genieten van dit leven – en plotsklaps in het hiernamaals belanden.

Is dat erg? Niet als je weet dat de Heere Jezus je Verlosser is en je een kind van God bent. Want dan ga je jubelend het paradijs binnen. Dat is verreweg het beste!

Maar als je niet in Jezus Christus hebt geloofd, als je je niet tot God hebt bekeerd en Hem je zonden hebt beleden, is dat verschrikkelijk. Want dan sla je je ogen op in de pijniging. Dat is een kwelling waaraan nooit een einde komt. Dat is om waanzinnig van te worden. Daarom is het zo ontzettend belangrijk dat je bereid bent te sterven!

Het dagboek bestellen?