Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 24 maart

Zij [= Maria] baarde haar eerstgeboren Zoon, wikkelde Hem in doeken en legde Hem in de kribbe, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg.
Lukas 2 vers 7

Wat zal het voor Jozef en Maria zijn geweest toen zij in Bethlehem geen onderdak vonden! De herberg was overvol. Er was voor hen, er was voor de Zoon van God geen plaats. De geboorte van de Heiland was een beeld van grote zwakheid en armoede. Anderzijds werd die dag de macht en rijkdom van Gods genade bekend als nooit tevoren. De Zoon kwam in een wereld waarvan Hij wist dat zij Hem niet wilde hebben!

Die afwijzing vond haar gruwelijke hoogtepunt op Golgotha toen mensen het waagden hun hand op te heffen tegen hun eigen Schepper en Hem te kruisigen. Tot op vandaag is Hij nog steeds de Verachte, de Verworpene en Gekruisigde. De wereld kent Hem niet anders.

Wij die onze knieƫn voor Hem hebben gebogen, die Hem als onze Verlosser hebben aangenomen, wij hebben Hem lief en zien Hem als het stralende Middelpunt, zowel van de hemel als van onze harten. Hij is alle huldiging eeuwig waard. Op aarde mogen we er al mee beginnen Hem te danken en te aanbidden voor Zijn grote liefde en voor Zijn offer.

Het dagboek bestellen?