Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 23 maart

Toen hij nog ver van hem verwijderd was, zag zijn vader hem en deze was met innerlijke ontferming bewogen en hij snelde hem tegemoet.
Lukas 15 vers 20

De gevolgen waren enorm. In maart 2021 blokkeerde het containerschip de Ever Given het Suezkanaal in Egypte. De vierhonderd meter lange reus van de rederij Evergreen in Taiwan lag dwars in het kanaal. Er ontstond al snel een lange file van schepen.

Verbindingen moeten goed zijn; blokkades moeten zo snel mogelijk uit de weg worden geruimd. Dat geldt bovenal voor de verbinding tussen het schepsel en zijn Schepper.

Er ligt een enorme blokkade: de zonde. God is immers heilig. Met zonden kan Hij niets van doen hebben. Zolang een mens zijn zonden met zich meedraagt, kan hij niet in verbinding met God staan. Hij zal ook tot in eeuwigheid van Hem gescheiden blijven. Dat is een vreselijk onheil!

God wenst juist dat alle mensen Zijn kinderen worden. Dat Hij met hen een levende en goede verbinding heeft. Daarom heeft Hij Zijn Zoon naar het kruis gezonden om het oordeel over onze zonden te dragen. Nu wacht Hij op ieder mens die tot Hem komt!

Het dagboek bestellen?