Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 26 februari

Zij heeft gedaan wat zij kon; zij heeft van tevoren Mijn lichaam gezalfd voor de begrafenis. Voorwaar, Ik zeg u: Overal waar dit evangelie gepredikt zal worden in heel de wereld, zal ook tot haar gedachtenis gesproken worden over wat zij gedaan heeft.
Markus 14 vers 8 en 9

Maria van Bethanië had begrepen dat de Heere Jezus, haar Meester, moest sterven, maar óók dat Hij uit de dood zou opstaan. Anders had zij met haar daad toch kunnen wachten tot Hij gestorven was?

Nu verlangde ze ernaar om Hem te laten zien hoe lief ze Hem had, wat Hij voor haar betekende. Toen Hij bij Simon – een melaatse die door de Heiland was genezen en gereinigd – op bezoek was, nam ze een fles met peperdure balsem, brak er de hals vanaf en goot de hele inhoud uit op Zijn hoofd en voeten.

De aanwezigen begrepen haar handelwijze niet. Ze hadden zelfs kritiek. De Heere Jezus nam haar echter in bescherming. Hij legde hun uit dat zij Zijn lichaam bij voorbaat had gezalfd met het oog op Zijn begrafenis.

Voor Hem had de daad van Maria een geweldig hoge waarde. Hij waardeert iedere uitdrukking van onze liefde voor Hem bijzonder!

Het dagboek bestellen?