Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 27 februari

Wees dan navolgers van God, als geliefde kinderen, en wandel in de liefde.
Efeze 5 vers 1 en 2

Op 18 juni 1815 verloor Napoleon de veldslag bij Waterloo. Vijf jaar later werd de grens tussen Frankrijk, Luxemburg en het latere België vastgesteld. Twee jaar geleden verschoof een boer uit het Belgische dorpje Erquelinnes een grenspaal twee meter. Die stond hem in de weg, omdat hij er regelmatig met zijn trekker langs moest. Hij had zo een stukje Frankrijk ingepikt. De burgemeesters van beide plaatsen aan weerszijden van de grens konden er wel om lachen. Toch moest de man de paal van 150 kilogram weer op z’n oude plek zetten.

Er zijn al heel wat oorlogen over grenzen gevoerd, ook over de grenzen tussen twee tuinen. Mensen zijn maar al te bereid op te komen voor hun rechten en bezit.

We worden opgeroepen om Gods voorbeeld te volgen. Hij is liefde. En Hij gaf uit liefde Zijn eigen Zoon in de dood. Een nog groter offer was niet mogelijk.

Voor die onuitsprekelijke gave mogen we Hem iedere dag weer danken. Want daardoor kunnen we voor eeuwig gered worden. En we mogen Hem volgen in Zijn liefde en goedheid. Zo kunnen we Hem eren!

Het dagboek bestellen?