Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 28 februari

Wij weten dat een mens niet gerechtvaardigd wordt uit werken van de wet, maar door het geloof in Jezus
Christus.

Galaten 2 vers 16

Sommigen denken dat ze aan het einde van hun leven een balans aantreffen en dat hun daden worden gewogen: de goede op de éne schaal, de verkeerde op de andere. Als de balans doorslaat naar de verkeerde kant, is dat uiteraard hoogst onplezierig. Dus doen ze hun best om zo goed mogelijk te leven. En meestal vinden ze dat hun dat wel aardig lukt. Ze hopen dat God zo tevreden met hen zal zijn en ze wel in de hemel zal toelaten.

God heeft gezegd dat niemand goed is, zelfs niet één! Dus de balans slaat gegarandeerd door naar de kant van het kwaad, van de zonde. We zijn niet in staat onszelf ‘de hemel in te presteren’.

Juist daarom heeft God Zelf voor een oplossing gezorgd. Omdat Hij ons liefheeft, gaf Hij Zijn Zoon. En Deze wilde al dat verkeerde, dat kwade, die zonde van ons, op Zich nemen. Dat deed Hij op het kruis! Enkel en alleen op grond van dat Goddelijk goede werk worden wij, zondige mensen, gered. Niet door werken, maar door geloof in Zijn Zoon alleen!

Het dagboek bestellen?