Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 25 februari

Kom naar Mij toe, allen die vermoeid en belast bent, en Ik zal u rust geven.
Mattheüs 11 vers 28

Een 19-jarige man uit Ter Apel liep ’s nachts door de Boerhaavestraat in Den Helder. Hij viel op, want hij voelde aan meerdere auto’s om te kijken of ze open waren. Gewaarschuwde agenten troffen hem in een auto aan. Verschillende spullen uit die auto had hij al in zijn zakken zitten. Hij beweerde een slaapplaats te zoeken. Die kreeg hij toen: in het politiebureau, in de cel.

Je zult maar moe zijn. De Heere Jezus nodigt alle mensen die vermoeid en belast zijn, uit om tot Hem te komen. Dat wil zeggen: om in Hem te geloven. Wie uitgeput is door zijn inspanningen om zichzelf te verbeteren, wie afgemat is door het doen van goede werken, kan maar beter in de Zaligmaker Jezus Christus geloven. Want Híj heeft op het kruis het werk volbracht waardoor we gered kunnen worden.

Het is zó heerlijk te weten: wij hoeven er niets aan te doen. Ja, we kunnen er zelfs niets aan doen. We moeten alleen geloven dat Híj het voor ons heeft volbracht. Als we ons vertrouwen op Hem stellen en ons aan Hem overgeven, ontvangen we ware rust voor onze harten en gewetens.

Het dagboek bestellen?