Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 24 februari

Dezen zullen gaan in de eeuwige straf, maar de rechtvaardigen in het eeuwige leven.
Mattheüs 25 vers 46

In meerdere dorpen in Frankrijk heet de weg die naar de begraafplaats loopt, Rue de l’egalité. Dat is: Straat van de gelijkheid.

Voor hen die aan de rand van de maatschappij leven, is dat misschien een troost. De welvarende burgers worden eraan herinnerd dat hun voorspoed van voorbijgaande aard is. Ja, in de dood is iedereen gelijk! Maar, klopt dat wel?

Nee. Wel zullen alle mensen moeten sterven, maar daarna? De dood is slechts een deur. Allen die door die deur gaan, hebben het aardse achter zich. Wat dat betreft, is er gelijkheid. Maar die deur voert naar twee verschillende plekken. Er zijn immers twee eeuwige bestemmingen. De éne mens komt in de plaats van de wroeging en pijn, de ander in de plaats van geluk en zegen.

Het beslissende is of we in dit leven het heil aannemen dat God alle mensen aanbiedt. God wil ons allen het eeuwige leven geven. Dat is een onvoorstelbaar groot en waardevol geschenk. Nu al kunnen we dat ontvangen, door het geloof in Christus!

Het dagboek bestellen?