Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 23 februari

Ik loof U omdat ik ontzagwekkend wonderlijk gemaakt ben; wonderlijk zijn Uw werken, mijn ziel weet dat zeer goed.
Psalm 139 vers 14

In week tien van de zwangerschap is het geluid van het kloppende hartje van de kleine meestal hoorbaar. Maar na de bevruchting, het samensmelten van de eicel met de zaadcel, hoef je maar 21 dagen in de baarmoeder te zijn en dan begint je hart al te kloppen. Het is dan natuurlijk nog niet geheel ontwikkeld, maar het pompt wel bloed door je lichaampje. Het hartje klopt dus regelmatig al voordat de moeder weet dat ze in verwachting is.

Hoe God elke keer weer nieuw leven geeft, is echt ontzagwekkend en wonderlijk. Dat ligt geheel in Zijn hand. Het is aan ons om te buigen voor Zijn recht op het leven.

Ook het nieuwe leven kan Hij alleen geven. Hij wil dat eeuwige leven graag schenken aan alle mensen. Het is een gave van Zijn gunst en genade. Om mensen het eeuwige leven te kunnen geven, moest Hij Zijn eigen Zoon in de dood geven. De Heere Jezus werd aan het kruis genageld en daarna in een graf gelegd. God wekte Hem op uit de dood. Nu geeft Hij ieder die in Hem gelooft, dat nieuwe en eeuwige leven.

Het dagboek bestellen?