Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 25 juni

Een gebed van een ellendige, wanneer hij bezweken is en zijn klacht uitstort voor het aangezicht van de HEERE. HEERE, luister naar mijn gebed, laat mijn hulpgeroep tot U komen (…) U hebt mij opgetild en weer neergeworpen.
Psalm 102 vers 1, 2 en 11

Deze Ellendige is de Heere Jezus Zelf; Zijn leven op aarde was vol nood. Maar alles wat Hem raakte en zorgen bereidde, vertelde Hij in het gebed aan Zijn God en Vader.

Als vijanden Hem opzochten om Hem in een valstrik te laten lopen, als Hij eenzaam was en merkte dat zelfs Zijn naaste familieleden en discipelen Hem niet begrepen, nam Hij Zijn toevlucht tot God in het gebed.

Waaraan dacht Hij toen Hij zei: “U hebt mij opgetild en weer neergeworpen”? Bij het begin van Zijn openbare dienst werd Hij gedoopt in de Jordaan. Toen opende God de hemel en gaf een heerlijk getuigenis over Zijn Zoon. Zo heeft Hij Hem “opgetild”!

Aan het einde van Zijn leven echter hing Hij aan het kruis en leed Hij onuitsprekelijk voor onze zonden. Toen keerde God Zich van Hem af. Daar heeft Hij Hem “neergeworpen”, omdat Hij tot zonde werd gemaakt. Wat moet dat zwaar voor Hem zijn geweest!

Het dagboek bestellen?