Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 26 juni

Als u de goddeloze waarschuwt en hij zich niet van zijn goddeloosheid en van zijn goddeloze weg bekeert, zal hij in zijn ongerechtigheid sterven, maar u hebt uw leven gered.
Ezechiël 3 vers 19

Op 6 april 2009 vond bij de Italiaanse stad L’Aquila, oostelijk van Rome, een aardbeving plaats. Er kwamen 309 mensen om. Drieënhalf jaar later veroordeelde de rechtbank zes wetenschappers en een hoge ambtenaar tot zes jaar gevangenisstraf. Ze hadden het risico van een grote aardbeving met ernstige gevolgen onderschat. Als ze hadden gewaarschuwd, hadden die mensen niet hoeven sterven.

God waarschuwt alle mensen voor het eeuwige oordeel. Hij laat het evangelie verkondigen. Het is de blijde boodschap dat iedereen door het geloof in de Heere Jezus van z’n zonden bevrijd en met God verzoend kan worden.

Waarschuwen wij onze medemensen ook? Dragen we het evangelie uit? Zijn we getuigen voor Christus? Het is naastenliefde dat we hun zeggen dat ze hun ondergang tegemoet gaan als ze de Heere Jezus niet als hun Redder aannemen. De duivel knarst met zijn tanden, maar bij God en de Zijnen is blijdschap als een mens tot Christus z’n toevlucht neemt!

Het dagboek bestellen?