Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 27 juni

De stadhouder [Pilatus] antwoordde hun en zei: Wie van deze twee wilt u dat ik voor u zal loslaten? Zij zeiden: Barabbas.
Mattheüs 27 vers 21

Het Joodse volk stond voor de beslissing. Die had vérstrekkende gevolgen. Ze moesten kiezen tussen de moordenaar Barabbas en de Levensvorst Jezus Christus. Wie van de twee wilden ze op vrije voeten hebben?

Barabbas was een terrorist. Hij had aan een opstand deelgenomen en werd daarbij een moordenaar. De Romeinen maakten met zulke mensen korte metten: de dood door kruisiging.

De Heere Jezus werd door het hoogste gerechtshof van de Joden tot de dood veroordeeld, omdat Hij Zichzelf de Zoon van God noemde. – Maar, was Hij dat dan niet? Had Hij dat niet bewezen door Zijn vele wonderen?

Pilatus had de gewoonte tijdens het pascha een gevangene vrij te laten. Wie wilde het volk: Barabbas of Jezus Christus? Het volk besliste: de moordenaar moest leven en de Levensvorst gedood worden. ‘Weg met Hem! Kruisig Hem!’

Het geschreeuw werd zo sterk dat Pilatus toegaf en de Onschuldige tot de dood veroordeelde!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage