Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 24 juni

Uw ongerechtigheden maken scheiding tussen u en uw God, uw zonden doen Zijn aangezicht voor u verborgen zijn.
Jesaja 59 vers 2

Op 21 december 1968 vertrok de Apollo 8. De drie Amerikanen aan boord waren de eersten die uit de lage baan rond de aarde vlogen. Drie dagen later vlogen ze langs de ‘achterkant’ van de maan. Ze verloren 34 minuten het contact met de aarde. Dat was nog nooit eerder gebeurd. Wat waren en zijn de mensen trots op hun kunnen! – Wie beseft dat het zo verschrikkelijk is dat hij het contact met de hemel heeft verloren? En wie buigt zich voor God om z’n schuld daaraan te erkennen?

De verbinding tussen de mens en de hemel is verbroken door de zonde. Het is heel eenvoudig: de mens is een zondaar, maar God is heilig. Dat gaat niet samen! Wat is de oplossing? Moet God Zich aanpassen aan de mensen en de zonde maar leren aanvaarden? Dat is ten enenmale onmogelijk!

Nee, de mens moet zich aanpassen aan God en heilig worden. Kan dat? Ja, door het geloof in het kruis van Christus wordt een mens van zijn zonden verlost. Hij wordt gerechtvaardigd en geheiligd. Zo kan hij met God in verbinding staan. Hij wordt zelfs Zijn kind.

Het dagboek bestellen?