Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 23 juni

Daarna zei de HEERE tegen Noach: Ga in de ark, u en heel uw gezin (…) Noach deed overeenkomstig alles wat de Heere hem geboden had.
Genesis 7 vers 1 en 5

Noach kreeg van God de opdracht om een ark te bouwen, precies volgens Zijn aanwijzingen. Hij gehoorzaamde. Toen hij de bouw van het enorme schip had voltooid, zei God hem in de ark te gaan. Hij gehoorzaamde weer. Onze zekerheid en veiligheid ligt in de gehoorzaamheid aan God en de Bijbel.

Nadat Noach en zijn gezin met de vele paartjes dieren in de ark waren gegaan, deed Godzelf de deur dicht. Een andere deur staat nog open: de deur van de genade. Dat wil zeggen: nog steeds kan ieder mens tot God gaan om op grond van het kruis van Christus genade te ontvangen.

Maar, hoeveel dagen nog?

De Bijbel maakt duidelijk dat die deur al snel wordt gesloten: als de Heere Jezus uit de hemel terugkomt. Wie op dat moment Gods aanbod van genade nog niet heeft aangenomen, maar het evangelie afwees, kán zich dan niet meer bekeren.

Ook als Noach het had gewild, had hij de deur niet meer kunnen openen. God biedt redding aan, Hij heeft geduld, maar op een dag gaat de deur dicht!

Het dagboek bestellen?