Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 24 september

Petrus antwoordde en zei tegen Jezus: Rabbi, het is goed dat wij hier zijn; en laten wij drie tenten maken, voor U één en voor Mozes één en voor Elia één.
Markus 9 vers 5

De Heere Jezus nam drie van Zijn discipelen mee op een berg. Daar werd Hij voor hun ogen van gedaante veranderd. ’t Was hun vergund een korte blik te slaan op de komende heerlijkheid van de Christus en Zijn koninkrijk.

Door zijn voorstel probeerde Petrus dit tafereel vast te houden. Zijn motief was goed, maar hij had niet nagedacht over wat hij zei. Door zijn woorden plaatste hij de Heere Jezus op één lijn met de grootsten onder de mensen. Dat kon niet blijven staan! Hij is de geliefde Zoon van de Vader, met niemand te vergelijken. Hij is uniek in Zijn heerlijkheid. Niemand mag in één ademtocht met Hem worden genoemd. Dát betuigde de Vader vanuit de hemel.

De stem van de Vader is door de mensen niet vaak gehoord. Hij sprak bij de doop van Christus en nu, op de berg van de verheerlijking. Hij waakt over de eer van Zijn Zoon. Het is Zijn wil dat we een diep besef krijgen van Wie de Heere Jezus is, van Zijn onmetelijke grootheid.

Het dagboek bestellen?