Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 25 september

Toen richtte ik mijn aandacht op al mijn werken, die mijn handen gemaakt hadden, en op het zwoegen waarmee ik had gezwoegd om ze tot stand te brengen. Zie, het was alles vluchtig en najagen van wind. Daarin was geen voordeel onder de zon.
Prediker 2 vers 11

Een man in Haarlem had een oude auto net volledig opgeknapt. Hij wilde met de oldtimer een ritje gaan maken, maar de motor startte niet. De man ging startkabels halen, maar vergat de handrem aan te trekken. Hij zag z’n juweeltje zo de singel inrijden. De wagen kon nu echt naar de sloop.

Zo kan je levenswerk in één keer in elkaar storten. De wijze Salomo keek ook zo naar alles wat hij in het leven had bereikt. Hij kwam tot de conclusie dat het allemaal vluchtig is. Het vliegt voorbij. Uiteindelijk heb je er niets aan.

Wat alleen eeuwige waarde heeft, is wat we uit liefde tot de Heere Jezus hebben gedaan. Hij stierf voor ons aan het kruis. Zo bewees Hij Zijn onmetelijke liefde voor ons. De heerlijke gevolgen van Zijn kruis houden eeuwig stand. Nu is het ons verlangen voor Hem te leven, omdat we Hem liefhebben Die zó ontzettend veel voor ons heeft gedaan. En daarvoor wil Hij ons straks ook nog belonen!

Het dagboek bestellen?