Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 26 september

Wees ten opzichte van elkaar vriendelijk en barmhartig, en vergeef elkaar, zoals ook God in Christus u vergeven heeft.
Efeze 4 vers 32

Het is niet altijd makkelijk dit in praktijk te brengen. Hoe we onze naaste moeten vergeven, kunnen we alleen van God leren. Hij is de enige Maatstaf. Hij heeft ons in Christus immers de allergrootste vergeving geschonken! Onze zonden zal Hij nooit meer gedenken.

Maar wij? Vaak lijken we op iemand die heel nauwkeurig z’n archief bijhoudt. Precies geordend en gebundeld in de vakjes van ons geheugen, liggen alle fouten van onze medemensen opgeslagen, hoewel sommige allang erkend en weggedaan zijn. Je kunt immers nooit weten: misschien heb je ze nog eens nodig! Nee, écht opruimen, dat doe je niet zo gauw.

Op een gegeven moment doet zich gegarandeerd een nieuw ‘geval’ voor. Het archief in ons geheugen wordt geraadpleegd; we pakken bepaalde stukken uit de rekken … en het beeld is compleet. Stokoude vooroordelen en verwijten komen weer boven.

Laten we eraan denken hoeveel God óns heeft vergeven, en wat dat de Heere Jezus heeft gekost!

Het dagboek bestellen?