Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 23 september

Ik ben het Die dat weet en ben er Getuige van, spreekt de HEERE.
Jeremia 29 vers 23

Twee jaar geleden was het wegdek bij een tunnel in ’s-Gravendeel behoorlijk beschadigd. Er begon een heel spoor. De politie hoefde het maar te volgen. Het liep 11 kilometer door, tot in Strijen in de Hoeksche Waard. Daar stond een personenwagen met twee compleet weggereden voorbanden. Van de eigenaar werd wel een goed verhaal verwacht.

God hoeft niet een spoor te volgen om een schuldige te vinden. Hij weet alles. En Hij is Getuige van alles wat we doen. Ook van wat we zeggen en zelfs denken. Hij is immers de Alwetende. – Het is goed te begrijpen dat mensen daar bang van worden. Toch is dat niet nodig. Want die alwetende God is ook een God van liefde. Hij is vergevingsgezind. Ja, Hij vergeeft graag! Om dat mogelijk te maken, heeft Hij Zijn eigen Zoon aan het kruis laten sterven. Hij liet Hem de straf dragen, zodat Hij ons vergeven kan.

Als een mens zich tot Hem bekeert en zijn zonden belijdt, vergeeft God hem alles. Omdat Hij de Alwetende is, vergeet Hij geen enkele zonde, zelfs niet de kleinste. Daarom weten we het zeker: ál mijn zonden zijn voor eeuwig weggedaan!

Het dagboek bestellen?