Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 22 september

De zaligmakende genade van God is verschenen aan alle mensen, en leert ons de goddeloosheid en de wereldse begeerten te verloochenen en in deze tegenwoordige wereld bezonnen, rechtvaardig en godvruchtig te leven.
Titus 2 vers 11 en 12

Steeds meer schepen varen onder een vreemde vlag. De redenen zijn duidelijk: lagere personeelskosten, minder belasting, voorschriften en controles.

Hoeveel christenen varen ‘onder vreemde vlag’? Wie in de Heere Jezus gelooft, heeft daarmee kleur bekend. Zien de mensen van Wie u bent en Wie u volgt?

Heel gemakkelijk passen we ons gedrag aan: zelfontplooiing in plaats van dienstbaarheid, de neiging naar een comfortabel leven in plaats van offerbereidheid, het streven naar aardse winst in plaats van hemelse gezindheid. Dat gaat niet van vandaag op morgen, maar sluipt langzaam binnen.

Als we in ons denken en handelen nauwelijks van de wereld te onderscheiden zijn, hebben we van vlag gewisseld. Dan jagen we tijdelijke voordelen na. Maar het nieuwe leven in ons moet elke dag gezien worden. Zijn we dat onze Heiland Die ons liefheeft en Zichzelf voor ons in de dood heeft gegeven, niet schuldig?

Het dagboek bestellen?