Het Rechte Spoor – 2023 | Donderdag 21 september

Hij (…) Die alle dingen draagt door Zijn krachtig woord.
Hebreeën 1 vers 3

De 19-jarige Matt Suter zat in zijn woonwagen, vlak bij Fordland in de Amerikaanse staat Missouri. ’t Was in het voorjaar van 2006. Hij werd door een tornado meegesleurd. Onderweg raakte hij bewusteloos. In een veld, 398 meter verderop, kwam hij weer bij. Hij voelde zich gebroken, maar had het natuurgeweld en de luchtreis overleefd.

De krachten van de natuur zijn ongekend. Ja, het zijn in werkelijkheid de krachten van God. Want Hij heeft ze in de natuur gelegd. En de Zoon van God draagt alles door Zijn krachtige woord.

Door een woord te spreken, schiep Hij 6.000 jaar geleden het heelal met daarin dat kleine stipje, de aarde. Door Zijn kracht trekken nu al die tijd al de hemellichamen hun baantjes door het universum. Hij bestuurt het hele wereldgebeuren, ook het leven van ieder persoonlijk. Niet alleen het immens grote, maar ook het intens kleine is werkelijk indrukwekkend.

God laat ons dat zien, opdat we ons vol eerbied voor Hem neerbuigen, in het gevoel van onze geringheid. Díe God wil onze Vader en Zijn Zoon wil onze Redder en Zaligmaker zijn!

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage