Het Rechte Spoor – 2023 | Woensdag 20 september

Zo zal het bij de voleinding van de wereld zijn: de engelen zullen uitgaan en de slechten uit het midden van de rechtvaardigen afzonderen, en zij zullen hen in de vurige oven werpen; daar zal gejammer zijn en tandengeknars.
Mattheüs 13 vers 49 en 50

Vandaag twee jaar geleden vond in Amsterdam-Noord een plofkraak plaats. Aan de Sperwerlaan stond een geldautomaat. Die werd opgeblazen. Meerdere ramen in de buurt sneuvelden en er kwamen dakpannen naar beneden. De twee verdachten wilden op een scooter vluchten, maar het ding startte niet. Toen namen ze de benen. – Ze konden misschien aan de agenten ontsnappen, maar niet aan de engelen van God. Die zullen, als het moment daarvoor gekomen is, álle slechten ‘oppakken’ en voor de troon van de Zoon des mensen brengen. Niet de rechtvaardigen.

Hoe zit dat dan? Worden alleen de mensen geoordeeld die echt slecht hebben geleefd? En heeft God op brave burgers niets aan te merken? Is het dan toch zo dat je door goed te leven de hemel kunt verdienen?

Nee, de slechten zijn alle mensen die zich niet tot God hebben bekeerd en daarom hun zonden nog bij zich dragen. De rechtvaardigen zijn allen die hun zonden hebben beleden en ze daardoor zijn kwijtgeraakt.

Het dagboek bestellen?