Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 19 september

Wat zal ik doen? Ik zal mijn geliefde zoon sturen.
Lukas 20 vers 13

Eens werd de Heere Jezus gevraagd: “Goede Meester, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven?” (Markus 10 vers 17). Later vroeg een vertwijfelde cipier aan twee van zijn gevangenen: “Wat moet ik doen om zalig te worden?” (Handelingen 16 vers 30).

Gelukkig heeft God, lang vóórdat mensen deze vragen stelden, Zichzelf afgevraagd: “Wat zal Ik doen?” Hij zag de ellende waarin de mens door de zonde terecht was gekomen. God gaf Zelf het antwoord: “Ik zal Mijn geliefde Zoon sturen”.

Zijn Zoon is Mens geworden. Jezus Christus kwam als Redder. Velen wezen Hem echter af. Omdat ze Hem niet wilden, veroordeelden ze Hem uiteindelijk tot de dood aan het kruis.

Omdat Hij was gekomen om ons te helpen, liet Hij dit met Zich gebeuren. Juist aan dat kruis waar zij Hem aan nagelden, stierf Hij voor zondige mensen.

Het antwoord op de vraag: “Wat moet ik doen?”, is niet een reeks van eisen die God aan ons stelt. Het antwoord is heel eenvoudig: Geloof in de Heere Jezus Christus, dan word je gered!

Het dagboek bestellen?