Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 21 mei

Wilt u dan dat ik de Koning van de Joden voor u loslaat? Zij dan schreeuwden allemaal opnieuw: Niet Deze, maar Barabbas! En Barabbas was een misdadiger.
Johannes 18 vers 39 en 40

Pilatus, de Romeinse stadhouder, doet veel moeite om de Heiland vrij te laten. Alle pogingen mislukken. Dan denkt hij de oplossing gevonden te hebben, en laat het volk kiezen wie ze vrij willen hebben: de rover en moordenaar Barabbas of de Heere Jezus. Hij weet dat de Heere Jezus onschuldig is, en verwacht niet dat het volk voor een misdadiger kiest. Daarom stelt hij de mensen voor het regeringsgebouw voor de keus: ‘Willen jullie dat ik Jezus loslaat of Barabbas? Wat heeft Hij dan voor verkeerds gedaan? Ik vind geen schuld in Hem!’

De opgehitste en verblinde menigte schreeuwt: ‘Weg met Hem! Weg met Hem! Kruisig Hem!’ De stadhouder laat Barabbas los en de Heere Jezus geeft hij over om gekruisigd te worden.

Was Pilatus onschuldig in deze rechtszaak? Is een mens in deze tijd onschuldig als hij neutraal wil zijn en zegt: ‘Ik heb daar niets mee te maken?’ De vraag is ook vandaag nog: Kiest u voor Barabbas of voor de Heere Jezus?

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage