Het Rechte Spoor – 2023 | Zaterdag 20 mei

Watervloed roept tot watervloed, terwijl Uw waterkolken bruisen; al Uw baren en Uw golven zijn over mij heen gegaan.
Psalm 42 vers 8

Voor de westkust van Alaska, hoog in het noorden, vond in de zomer van 1958 een tsunami plaats, een gevolg van een geweldige aardverschuiving. Over de Lituba Bay spoelde een golf van 524 meter hoogte! Het was de hoogst gemeten tsunami ooit. Je zult zo’n golf maar op je af zien komen!

Wij kunnen de ervaring hebben dat moeilijkheden als een stortvloed over ons komen. Dan krijg je het gevoel dat je erin verdrinkt. Dat is een vreselijke ervaring.

De dagtekst kan ook worden toegepast op de Heere Jezus. Hij ging vrijwillig naar het kruis om het oordeel over onze zonden te ondergaan. De heilige God trof Hem daarom met Zijn nietsontziende oordeel. God is zó heilig; Hij kon niet de straf verminderen toen het Zijn eigen Zoon was Die hem moest dragen. Vergeleken met wat daar over de Heiland kwam, is die tsunami bij Alaska nog helemaal niets.

Wat moet de liefde van de Heere Jezus groot zijn geweest! Om mensen zoals wij te kunnen redden, was Hij bereid dat vreselijke oordeel te ondergaan.

Het dagboek bestellen?

Geplaatst op Categorieën Homepage