Het Rechte Spoor – 2023 | Vrijdag 19 mei

Onder u mag niemand gevonden worden (…) die waarzeggerij pleegt, die wolken duidt of aan wichelarij doet, die een tovenaar is, die bezweringen doet, die een dodenbezweerder of een waarzegger raadpleegt, of die bij de doden onderzoek doet.
Deuteronomium 18 vers 10 en 11

Een jonge vrouw zocht een waarzegster op, maar vergiste zich in het huisnummer en kwam bij de buren terecht: ‘Mij is gezegd dat hier iemand woont die me de toekomst kan voorspellen. Kunt u mij helpen?’

De vrouw die open had gedaan, merkte dat zij de wanhoop nabij was. Zij zei: ‘Ja, ik ken Iemand Die duidelijkheid kan geven over het verleden, over het heden én over de toekomst. Dat is God! Wilt u dat we Hem samen om raad vragen?’

Toen de bezoekster binnenkwam, vertelde de vrouw haar van de Samaritaanse vrouw die naar de bron ging om water te putten, en daar door de Heere Jezus werd aangesproken. Ook dat de Heiland het goddeloze leven van die vrouw kende. Maar ook dat Hij haar het levende water gaf; toen zij daarvan dronk, werd de dorst van haar ziel naar vrede en geluk gelest.

De Heere Jezus stelt niemand teleur die Hem aanroept. Hij geeft veiligheid en zekerheid!

Het dagboek bestellen?