Het Rechte Spoor – 2023 | Zondag 19 februari

Moest de Christus dit niet lijden en zo in Zijn heerlijkheid ingaan? En Hij begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de Schriften over Hem geschreven was.
Lukas 24 vers 26 en 27

Menige geloofsheld uit het Oude Testament is een treffend type van Christus. Jozef, Mozes en David horen wel bij de bekendsten.

Alle drie werden zij door hun broers verworpen, zoals later de Heere Jezus. Jozef werd door hen als slaaf aan de Ismaëlieten verkocht. De broeders van Mozes begrepen niet dat God hen door hem wilde bevrijden. En de broers van David namen hem slecht op toen hij hen opzocht om hen te vragen hoe het met hen ging.

De drie mannen moesten allen door een tijd van vernedering en lijden gaan, echter niet zo oneindig diep als Christus. Jozef leefde als slaaf in Egypte en raakte in de gevangenis, Mozes moest vluchten voor zijn leven en David werd door Saul achtervolgd.

Alle drie werden verhoogd, zoals God Christus verheerlijkte. Jozef werd in Egypte onderkoning, God maakte Mozes tot leider van Israël, David tot koning.

Alle drie waren ze herder geweest en spreken ze van de goede Herder, onze Heiland!

Het dagboek bestellen?