Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Maandag 20 februari

Jezus antwoordde en zei tegen haar: Ieder die van dit water drinkt, zal weer dorst krijgen, maar wie drinkt van het water dat Ik hem zal geven, zal in eeuwigheid geen dorst meer krijgen.
Johannes 4 vers 13 en 14

In de negentiende eeuw vond in Nederland drie keer een grote uitbraak van cholera plaats: in 1832, 1848 en 1866. De bacterie komt door drinkwater in het darmkanaal terecht. Van hen die besmet werden, stierf vaak wel de helft. Pas in 1883 ontdekte de Duitse arts Robert Koch (1843-1910) de oorzaak. Cholera kon heel simpel door schoon drinkwater voorkomen worden.

Zuiver water, dáár gaat het om. Het moet water des levens zijn. Water dat heilzaam is voor onze zielen, kan alleen de Heere Jezus Christus geven. Hij bood het de Samaritaanse vrouw aan, daar bij de bron van Sichar. Maar Hij biedt het vandaag nog alle mensen aan.

Hij is immers de Zaligmaker. Het is voor Hem een vreugde om mensen gelukkig te maken. Om de dorst van hun harten naar waar, eeuwig geluk te lessen. Wie tot Hem gaat en in Hem gelooft, krijgt een verbinding met God. Hij is dan Zijn kind geworden. Tot in alle eeuwigheid is Gods woning ook zíjn woning: de hemel!

Het dagboek bestellen?