Geplaatst op

Het Rechte Spoor – 2023 | Dinsdag 21 februari

Het loon van de zonde is de dood, maar de genadegave van God is eeuwig leven, door Jezus Christus, onze Heere.
Romeinen 6 vers 23

De meerderheid van de bevolking is van mening dat het makkelijker moet worden om criminelen geld af te pakken dat met illegale activiteiten is verdiend. Misdaad mag niet lonend zijn.

Misdaad ís ook niet lonend. Zelfs al ontloopt iemand zijn hele leven de politie en rechter en kan hij ‘genieten’ van de opbrengst van zijn wandaden.

Adam en Eva dachten beter af te zijn, toen ze ongehoorzaam werden aan hun Schepper en van de verboden vrucht aten. Ze kwamen bedrogen uit!

Er is niets beters dan te luisteren naar onze Maker, de wijze God. Dát loont! Want daardoor krijg je een rustig geweten. Een geweten dat ons aanklaagt, is een verschrikking! Dat heeft u toch ook wel ervaren? Wie zich tot God bekeert en voor Hem knielt, wordt van zijn zonden verlost en ontvangt gerechtigheid van God. Dan is voor de toekomst alles goed. Er dreigt geen oordeel meer. Ons wacht de hemelse heerlijkheid.

Daar is geen ruzie, geen verdriet, geen pijn, geen misstap. Daar is alles goed. Is er iets wat dat geluk overtreft?

Het dagboek bestellen?